Green Cards in the Czech Republic (Zelene Karty v Cechach)

23 09 2008

Clanek v CESTINE dole.

On Friday, Sept 19th 2008, the Czech Senate approved a bill amendment that would make it easier to attract qualified staff from abroad to the Czech Republic. This movement is expected to bolster the Czech Republic’s supply of skilled workers from outside the European Union. If the amendment is signed by the president, the first green cards could be issued in January 2009. People’s reactions vary, though. Will this movement do any harm to the Czech nation?

 

The green card model has very little in common with the U.S. green card program, other than its name, because it does no grant permanent residence but only a limited amount of time in the country. Foreigners wishing to work in the Czech Republic would have to apply for the green card at an embassy prior to entering the country. However, the Czech green card program can serve as a pathway towards permanent residence in the country.

 

Under the new legislation, there would be three types available:

Type A – for university graduates (valid for three years)

Type B – for those with high school diploma (valid for two years)

Type C – issued to “others” (valid for two years)

 

However, not everybody would be eligible for the green card. The Czech Labor and Social Affairs Minister Petr Necas stated: “We want to keep absolute control over the system in case of any instability. Applicants will have to be from pre-approved countries and the list could change at a moment’s notice.”

 

With the card, foreigners would be able to apply only for jobs from a central register that have not been filled by Czech or EU citizens for the last 30 days. But, even then, not all jobs would be available to foreigners. “There will be a list of professions available to foreign workers, and only those jobs will be in the register,” Necas explained.

 

This movement can bring lots of problems too. The introduction of green cards could mean a sudden influx of foreigners that the country would not be able to deal with. For example, drug dealers, prostitutes and other criminals would misuse the new system to enter the Czech Republic legally. It could also lower the standards in worker protection decreasing the value of labor and creating further opportunities for limiting social rights.

 

Social democrats are afraid of already growing numbers of patients with HIV/AIDS and tuberculosis brought by immigrants from poor countries. Communists feel that allowing more foreign workers to enter the country could cause social unrest. Some Czech citizens are afraid that this bill will change their cultural identity.

 

Since we also live abroad, we strive for keeping our uniqueness in a foreign country. Other foreigners usually do the same. Bringing more foreigners to our very small home country can cause segregation and detachment from our values and traditions. What do you think will happen next?

 Subscribe in a reader

Subscribe to CzechFolks by Email 

***

 

V patek, 19. zari 2008, cesky senat schvalil vladni navrh zakona ktery by mel nalakat do Ceske republiky kvalifikovane pracovniky ze zahranici. Ceska vlada ocekava, ze to vzpruzi nabidku kvalifikovanych pracovnich sil z zemi mimo Evropske Unii. Pokud tento dodatek zakona bude podepsan prezidentem, prvni zelene karty budou vydany v lednu 2009. Nazory lidi na toto tema se ale lisi. Poskodi posun timto novym smerem Cesky narod?

 

Model zelene karty ma velmi malo spolecneho s americkym programem zelenych karet – pouze jmeno, protoze nezarucuje trvaly pobyt v zemi, ale jen pobyt na omezenou dobu. Cizinci, kteri se budou uchazet o zamestnani v ceske republice v jejich rodne zemi na ceske ambasade. Nicmene, tento program bude slouzit jako jedna z cest k ziskani trvaleho pobytu v zemi.  

 

Tento zakon vytvori tri druhy zalenych karet:

Typ A – pro vysokoskolske absolventy (platny na tri roky)

Typ B – pro absolventy strednich skol (platny na dva roky)

Typ C – pro “ostatni” (platny na dva roky)

 

Nicmene, ne vsichni budou mit narok na zelenou kartu. Ministr prace a socialnich veci rekl: “Chceme mit uplnou kontrolu nad timto systemem v pripade labilnosti. Uchazeci budou muset pochazed z predem odsouhlasenych zemi a seznam techto zemi se muze zmenit kazdou chvili.”

 

Cizinci se zelenou kartou budou moci pozadat o zamestnani z centralniho registru, ktery bude mit seznam pozici, ktere nebyly zaplneny cechy a nebo obcany EU behem poslednich 30ti dni. Ale i tak ne vsechny pozice budou dostupne cizincum. “Budeme mit seznam profesi, ktere budou dostupne cizincum a pouze tyto pozice budou v registru,” vysvetlil Necas.

 

Posun timto novym smerem muze ale prinest mnoho problemu. Uvedeni zelenych caret muze prinest necekany prisun cizincu se kterym se nase zeme nebude umet vyporadat. Napriklad drogovi dealeri, prostitutky a jini kriminalnici mohou zneuzit tento novy system a vstoupit na uzemi ceske republiky legalne. Muzou se take snizit standarty v ochrane zamestancu, snizit hodnotu pracovnich sil a vytvorit dalsi prilezitosti k snizeni socialnich prav.

 

Socialni demokrate se jiz obavaji rostoucich poctu pacientu s HIV/AIDS a tuberkulozou prinesenou do zeme skrze imigranty z chudych zemi. Komuniste pocituji ze povolenim cizincu to nasi zeme muze zpusobit socialni nepokoj. Nekteri Cesi se boji ze tento zakon zmeni jejich kulturni totoznost.

 

Jelikoz my take zijeme v zahranici, my take usilujeme pro udrzeni nasi jedinecnosti v zemi. Ostatni cizinci obvykle delaji totez. Prinos vice cizincu do nasi velmi male rodne zeme muze zpusobit segregaci a odlouceni od nasich hodnot a tradic. Co si vy myslite, ze se ted prihodi?

 

CzechFolks na Vas Email Zde

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: