Exploring Czech Food – Part V – Stuffed Turkey Breasts (Poznavame Ceska Jidla – Cast V. – Plnena Kruti Prsa)

27 11 2008

Clanek v CESTINE dole (Kliknete na “Read the rest …”)

Czechs and Slovaks don’t prepare turkey the same way as it is typically done in the United States, but that does not mean that they don’t cook turkey at all. One of the interesting facts is that most kitchen appliances in the Czech Republic and Slovakia are not large enough to prepare large turkeys, as it is practiced in the United States. Most grocery stores in Europe also sell turkey breasts only, since they are the most favorite. Even the turkey breasts can be stuffed and maybe this recipe could remind you the traditional Thanksgiving Day meal.

Read the rest of this entry »

Advertisements
Havel’s Play in Slovakia After 40 Years (Havlova Hra na Slovensku po 40ti Letech)

25 11 2008

Clanek v CESTINE dole (Kliknete na “Read the rest …”)

On Saturday, November 22nd, Vaclav Havel was written into the history of Slovakia. That day the Slovak National Theater presented his new play Odchazeni (Leaving). Havel’s last plays were introduced in Slovakia more than 40 years ago. The theater also could have been the first place in the world to introduce this play, but ultimately it was premiered in Prague first. Havel’s play was also unique in a way since the author started writing it before the Velvet Revolution in 1989, but completing it just last year (2007). Odchazeni was not only interesting for its creative development throughout Havel’s life, its own story with a political focus, but also the circumstances under which it was presented to the public.

Havel’s last plays that were introduced to Slovak audiences were Zahradni Slavnost (Garden Party) (1964) and Vyrozumeni (Notification) (1966). It was therefore an honor for Havel to not only introduce but also to see his play again in Slovakia. When Havel began to write Odchazeni, during the communist regime in Czechoslovakia, he recorded the dialogues on tapes, because of his concerns the manuscripts would be seized by the state police. Then he was elected as the President of Czechoslovakia and the Czech Republic. He returned to writing the play in 2003, after leaving the presidency, when he announced that he was preparing a new play – the first since the end of the 1980s.

Vaclav HavelFinally in 2007, Havel announced that his play was finished. The premiere of Odchazeni was planned for the National Theater in Prague with Jan Triska and Dagmar Havlova in the main roles. Casting his wife, Dagmar, in the main role brought controversy though and the National Theater did not work out. Havel then had an opportunity to present his play at Stavovske Theater in Prague, but he refused that because the Slovak National Theater (SNT) had offered its cooperation. The SNT, therefore, could have been the first theater to debut this play, but in the end it was outran by Archa Theater in Prague.

Theater Na Vinohradech was also interested in cooperation, but it resigned in the end because of a lack of funds for the preparation of the production. The National Theater also showed interest after all, but Havel had already chosen Archa. In 2008, before its first premiere, Havel presented the first act of Odchazeni in the theater Husa na provazku in Brno to celebrate the 40th Anniversary of the founding of the theater. In May 2008, Odchazeni was finally played in Archa, but Dagmar Havlova did not participate due to health problems. The SNT, therefore, was almost the first theater to present this play, but it was definitely written into the memory of Czechs and Slovaks as a theater that had never played Havel’s dramas during the Russian occupation of Czechoslovakia and many years after when both countries, Czech Republic and Slovakia, became free of communism and split into two independent countries.

It is also interesting to note that Odchazeni is a political story, because Havel was not included in politics at the time when he began working on it, however, it definitely gained sharper political views thanks to the time when he was the President. The story that Havel displayed showed the practices and frauds in politics that have been identified in the past, but the current Slovak politicians also saw themselves in the story. Pavol Hrusovsky, chairman of KDH, and Mikulas Dzurinda, the former Prime Minister of the Slovak government, even found it informative.

During the premiere of Havel’s play in SNT the visitors could also visit an exhibition with photographs and documents from Havel’s life. The play has been translated into Slovak by Milan Lasica, directed by Peter Mikulik and the main roles have been filled by Marian Labuda and Zuzana Kocurikova. After its first premiere, the author confided that the game was very well translated and performed, and that nothing has been disregarded from the heavy dialogues important for telling the story.

The play was repeated today and the next performances this year will be on the 16th and 30th of December. Next year, Odchazeni will be played on the 17th of January and the 20th of February. For more information, please see the theater’s website: http://www.snd.sk.

***

[ad#co-2]

V sobotu, 22. listopadu, se Vaclav Havel zapsal do historie Slovenska. Tento den totiz Slovenske narodni divadlo predstavilo premieru jeho nove hry Odchazeni. Posledni Havlovy hry byly totiz predstaveny na Slovensku pred vice nez 40ti lety. Toto divadlo take mohlo byt prvnim mistem na svete, ktere uvedlo tuto hru, ale nakonec se tato hra dockala prvni premiery v Praze. Havlova hra je take unikatni tim, ze ji autor zacal jiz psat pred Sametovou revoluci v roce 1989, ale dokoncil ji az minuly rok. Odchazeni je tedy nejen zajimave pro svuj tvurci vyvoj behem Havlova zivota, samotny pribeh s politickym zamerenim, ale i okolnosti, pod kterymi se predstavilo verejnosti.

Posledni Havlovy hry, ktere byly predstaveny slovenskemu publiku byly Zahradni slavnost (1964) a Vyrozumeni (1966). Byla to tedy velka pocta pro Havla, protoze mel prilezitost nejen uvest ale i shlednout svou dalsi hru znovu na Slovensku. Kdyz Havel zacal tuto hru psat behem komunistickeho rezimu v Ceskoslovensku, nahraval si dialogy hry na pasky, protoze mel obavy, ze jeho rukopisy budou zabaveny statni policii. Pote byl zvolen prezidentem Ceskoslovenska a Ceske republiky. Ke hre se vratil v roce 2003, az po odchodu z prezidentskeho uradu, kdy oznamil, ze chysta novou divadelni hru – prvni od konce 80. let.

Teprve v roce 2007 Havel oznamil, ze tuto hru ukoncil. Puvodne Odchazeni melo mit premieru v Narodnim divadle v Praze s Janem Triskou a Dagmar Havlovou v hlavnich rolich. Obsazeni hlavni role jeho manzelkou, Dagmar, ale privedlo rozpory. Havel mel pote prilezitost predstavit svou hru ve Stavovskem divadle v Praze, kterou on ale odmitl, protoze se Slovenske narodni divadlo (SND) nabidlo ke spolupraci. SND tedy mohlo byt prvnim divadlem, ktere tuto hru uvedlo, ale nakonec ji predbehlo Divadlo Archa v Praze.

Dagmar Havlova & Vaclav HavelJeste pred Archou se zajimalo o spolupraci i Divadlo Na Vinohradech, ale nakonec rezignovalo pro nedostatek financnich prostredku na pripravu teto inscenace. Narodni divadlo se take znovu prihlasilo se zajmem o uvedeni teto hry, ale Havel si jiz zvolil Archu. V roce 2008, jeste pred svou prvni premierou, Havel prednesl prvni dejstvi teto inscenace v divadle Husa na provazku v Brne k oslave 40. Vyroci zalozeni tohoto divadla. V kvetnu 2008 se Odchazeni konecne dozilo sve premiery, ale Dagmar Havlova ze zdravotnich duvodu v ni nehrala. SND tedy temer bylo prvnim divadlem, ktere poprve predstavilo tuto hru, ale definitivne se zapsalo do pameti Cechu a Slovaku jako divadlo, ktere nehralo Havlovy hry behem ruske okupace Ceskoslovenska a take mnoho let pote, kdy se Ceska republika a Slovensko osvobodily od komunismu a rozdelili se do dvou samostatnych zemi.

Je take zajimave, ze Odchazeni melo politicky pribeh, protoze Havel nebyl zahrnut do politiky v dobe, kdy zacal pracovat na teto hre. Tato hra ale urcite ziskala ostrejsi politicky nahled diky dobe, kdy byl prezidentem. Pribeh, ktery Havel zobrazil ukazuje praktiky a podvody z politickeho deni, ktere byly urceny minulosti, ale nynejsi slovensti politici se take v ni videli. Pavol Hrusovsky, predseda KDH, a Mikulas Dzurinda, byvaly predseda Slovenske vlady, v ni dokonce nasli neco poucneho.

Kdyz SND predstavilo tuto hru, uvedlo take vystavu o outorovi s fotografiemy a dokumenty z jeho zivota. Hra byla prelozena do slovenstiny Milanem Lasicou, rezirovana Peterem Mikulikem a hlavni role byly obsazeny Marianem Labudou a Zuzanou Kocurikovou. Po jeji prvni premiere se autor sveril, ze hra byla velmi dobre prelozena a nastudovana, a ze nic nebylo pominuto z tezkych dialogu dulezitych ke ztvarneni deje.

Hra se opet hrala dnes a dalsi predstaveni v tomto roce budou 16. a 30. prosince. Pristi rok se Odchazeni bude hrat 17. ledna a 20. unora. Pro vice informaci navstivte stranky divadla: http://www.snd.sk.

More info (Vice informaci):

PRAVO: http://pravo.novinky.cz/p275a10a.php

CN: http://www.ceskenoviny.cz/tema/index_view.php?id=333797&id_seznam=5590

Prague Life: http://www.prague-life.com/prague/vaclav-havel

CPL Celebrates 150 Years – Discover the History of Czechoslovakia (CPK Slavi 150 Let – Poznejte Historii Ceskoslovenska)

24 11 2008

Clanek v CESTINE dole (Kliknete na “Read the rest …)


Many of you living in the United States probably know that Macy’s is celebrating 150 years in business. However, how many of you know that the Czech Parliamentary Library (CPL) I celebrating the same anniversary just today? Its oldest document is dated to November 24, 1858. The CPL is located at the premises of the Czech Parliament Chamber and is the oldest administrative center of the House of Czech Parliament. Its electronic version also lets you to see documents from any part of the world in the form of text, images and also sounds. If you are interested in the history and political data of Czechoslovakia, it is worth your visit.

The history of the Czech Parliamentary Library has been recorded since 1857, when the library of Provincial Administrative Committee for Bohemia was established during the Austrian monarchy and served members of the Assembly of the Czech land. Following the establishment of the separate Czechoslovak Republic in 1918, it also served as the base for the National Assembly Library. For more information on history of the library CLICK HERE.

To date the library has accumulated almost 200 000 books and documents in the fields of law and political sciences, economics, modern history, philosophy, culture, encyclopedia, or sociology. It provided services and information to the Czech National Assembly, National Committee in Bohemia, the National Assembly of the Czechoslovak Republic, Federal Assembly of CSSR, CSFR (Czechoslovak Federative Republic) and now the Czech Republic. History lovers can see documents of the Imperial Parliament, Hungarian Assembly, Czech Regional Assembly and more.

 

The Electronic Parliamentary Library lets you view many documents as well. For example, you can see the Austrian Constitutional Imperial Assembly, Assembly of the Kingdom of Bohemia, Assembly of the Slovak Republic, documents from the Slovak National Council, the Czech National Council, the Federal Assembly of CSSR and CSFR, and more. During our short visit to the electronic library, we had a chance to view unemployment rates in Czechoslovakia (CSSR), information about import and export and state budgets of the CSSR, data on expenditures of the Czechoslovak State Post Office, information about the national anthem, flag and colors, original manuscripts, articles from newspapers and a lot of statistical data. We were very delighted to listen to the recording of the swearing in of the President T. G. Masaryk on the 24th of May 1934. We strongly recommend you to visit these priceless documents.

For news about the Parliamentary Library CLICK HERE.
Sound recordings can be found HERE.

 

***

 

 

 

Mnoho z vas, zijicich ve Spojenych Statech pravdepodobne vi, ze Macy’s slavi 150 let od sveho vzniku. Kolik z vas ale vi, ze Ceska Parlamentni Knihovna (CPK) prave dnes slavi slavi totez vyroci? Jeji nejstarsi dokument je totiz datovan dnem 24. Listopadu 1858. CPK se nachazi v prostorach Poslanecke snemovny a je nejstarsim administrativnim celkem ceskeho parlamentu. Jeji elektronicka verze vam take umozni shlednout dokumenty z kterekoliv casti sveta v podobe textu, obrazku a take zvukovych zaznamu. Pokud se zajimate o historii a politicke udaje Ceskoslovenska, stoji za to ji navstivit.

 

Historie knihovny je zaznamenana jiz od roku 1857, kdy v dobe rakouske monarchie vznikla v Praze knihovna Zemskeho spravniho vyboru pro Cechy a slouzila poslancum Snemu zemi Koruny ceske. Po vyhlaseni samostane Ceskoslovenske republiky v roce 1918 se take stala zakladem knihovny Narodniho shromazdeni. Pro vice informaci o historii knihovny KLIKNETE ZDE.

 

K dnesnimu dni knihovna nashromazdila temer 200 000 knih a dokumentu z oboru pravnich a politickych ved, ekonomie, modernich dejin, filozofie, kultury, encyklopedie a nebo sociologie. Poskytovala sluzby a informace Ceskemu zemskemu snemu, Zemskemu vyboru v Cechach, Narodnimu shromazdeni Ceskoslovenske republiky, Federalnimu shromazdeni CSSR, CSFR a nyni Parlamentu CR. Milovnici historie mohou napriklat shlednout dokumenty z Risskeho snemu, Uherskeho snemu, Ceskeho zemskeho snemu a podobne.

 

Elektronicka Parlamentni Knihovna vam take umozni nahled na mnoho dokumentu jako napr.: Rakouskeho ustavodarneho riskeho snemu, Snemu kralovstvi Ceskeho, Snemu Slovenske republiky, Slovenske narodni rady, Ceske narodni rady, Federalniho shromazdeni CSSR and CSFR a podobne. Behem nasi kratke navstevy elektronicke knihovny jsme meli moznost shlednout stavy nezamestnanosti v Ceskoslovensku (CSSR), informace o dovozu a vyvozu a statnim rozpoctu CSSR, udaje o vydajich Ceskoslovenske Statni Posty, informace o statni hymne, barvach a vlajce, puvodni rukopisy, clanky z novin a mnoho statistickych udaju. Nejvice nas potesil zvukovy zaznam slibu prezidenta T. G. Masaryka z 24. kvetna 1934. Vrele doporucujeme navstevu techto nedocenitelnych zaznamu.

 

Pro informace o novinkach v Parlamentni knihovne KLIKNETE ZDE .

Zvukove zaznamy muzete nalezt ZDE.  

 

Sources (Zdroje):

CN

PSP Tisky

PSP Tisky

PSP Letna

Slovak Vodka is Popular in New York (Slovenska Vodka Je Popularni v New Yorku)

23 11 2008

Clanek v CESTINE dole (Kliknete na “Read the rest …”)

The New Year is approaching and you may notice that all grocery stores are filled with different goodies and alcoholic beverages to help us say farewell to the 2008 year and to welcome the arrival of the new year of 2009. If you live in New York you can buy a new brand of vodka that is manufactured in Slovakia. This Vodka has won two prizes: for its appearance, but also for its unique flavor. The vodka is called Double Cross Luxury Vodka and it is the only Slovak vodka that has entered the United States markets.

 
When the American entrepreneurs were looking for a producer of this vodka they intended to find somebody in Eastern Europe. They looked in Poland and the Czech Republic, but they chose the Slovak Republic. Here they met Dr. John Krak, who was a master of distillation. They decided to collaborate with him on the proposal for a new product, which was to be sold around the world.

Read the rest of this entry »

Czech Models Shine in the World – Kurkova is at the Top (Ceske Modelky Zari ve Svete – Kurkova je Ted na Vrcholu)

22 11 2008

Clanek v CESTINE dole (Kliknete na “Read the rest …”)

You have probably heard many times that Slavic girls are the most beautiful. The same is being said in the United States as well. Czech model Karolina Kurkova was just named the sexiest woman in the world. Are the Czech models something unique then? We guess so, because the Czech Republic, a country with only 10 million residents, is represented surprisingly by many Czech successful models in the world.

 

Only a few hours ago Karolina Kurkova was elected as the world’s sexiest woman, a result of a of the U.S. television station E! Entertainment. Twenty-four years old Kurkova comes from Decin, but works as a model for the Victoria Secret brand in the United States. Kurkova is said to be one of the highest paid models in the industry according to Forbes. One of the interesting parts of her appearing in underwear is her mysterious bellybutton, which many people comment on due to the near absence of a navel due to a childhood surgery. She even outran Israeli model Bar Rafael and American actress Angelina Jolie. The full list of most sexy women is at the end of the article.

Read the rest of this entry »

Do You Miss Czech Historic Towns? Watch The Illusionist Movie. (Je Vam Smutno po Ceskych Historickych Mestech? Podivejte Se Na Film The Illusionist)

22 11 2008

Clanek v CESTINE dole (Kliknete na “Read the rest … “)

 

Last night, again just a coincidence, we discovered another American film shot in the Czech Republic – called The Illusionist. Immediately after the first minutes of the film, we found the places, where the story took place, very familiar. On the basis of a scenario, the story took place in Vienna; however, the whole movie was shot in Prague, Tabor, Česky Krumlov and other Czech places. Would you like to see how the places, where the film was filmed, look today? You can, of course, visit the Czech Republic or look at the following photos.

 

So what is the movie about? The main hero is a magician, who began studying the art of magic as a little boy. Soon after he also met with a girl who lived in a higher social class. The girl congregated with the young magician against orders from her family. At one time, the boy decided to leave his home town to travel around the world. The girl during this time period became the fiancée of a Crown Prince. One day, however, she met with a magician named Eisenheim. It was that boy with whom she played with about 15 years ago, but during his trips around the world he changed his name. Initially, she did not recognize him, but then everything was revealed, including their distant past.

 

The story took place in Vienna, but was shot in the Czech Republic in Prague and Tabor. Česky Krumlov was used to display the city, where the young magician was born. The castle, where the Crown Prince lived, was really a historical fort Konopiště. Other places where the film was shot were: Dobříš Castle, the Vinohrady Theater, and  Barrandov Studios. The Czech Film Orchestra accompanied this movie and you can see Swarovski crystals too. Well, do you wonder how the place, where the story was filmed, looks today? You can visit the Czech Republic or take a glance at the following photos from Pieter Dirkx below.

 

***

[ad#co-2]

 

Vcera vecer, zase jen nahodou, jsme objevili dalsi americky film natoceny v Ceske republice – jmenuje se The Illusionist. Hned po prvnich minutach filmu jsme zjistili, ze mista, kde se pribeh odehraval, nam byla velmi povedoma. Na zaklade scenare se mel film odehravat ve Vidni, ale byl cely natocen v Praze, Tabore, Českém Krumlově a dalsich ceskych mistech. Chcete se podivat, jak mista, kde se film natacel vypadaji dnes? Muzete, samozrejme, navstivit Ceskou republiku a nebo si prohlednou nasledujici fotografie.

 

No a co cem je tento film? Hlavni hrdina je kouzelnikem, ktery zacal studovat umeni magie jako maly chlapec. Brzy se take setkal s divkou, ktera zila ve vyssi socialni tride. Divka se setkavala s mladym kouzelnikem pres zakazy jeji rodiny. V jedne dobe se chlapec rozhodl opustit sve rodne mesto za zacal cestovat po svete. Divka se behem teto doby stala snoubenkou korunniho prince. Jednoho dne se ale setkala s kouzelnikem jmenem Isenheim. Byl to onen chlapec s kterym si hrala pred 15 lety, ale behem jeho cest po svete si zmenil sve jmeno. Zprvu tohoto muze nepoznava, ale posleze se vse prozradi vcetne jejich davne minulosti.

 

Pribeh se odehraval ve Vidni, ale byl natocen v Ceske republice v Praze a Tabore. Cesky Krumlov byl vyuzit k zobrazeni mesta, kde se mlady kouzelnik narodil. Hrad, kde zil korruni princ byl doopravdy historickou pevnosti na Konopišti. Dalsi mista, kde se film natocil byly: hrad v Dobříši, divadlo na Vinohradech a studia na Barrandove. Cesky Filmovy Orchestr doprovazel cely tento film a muzete take shlednout Swarovski krystaly. No a zajima vas, jak nektera z mist vypadaji dnes? Muzete navstivit Ceskou republiku a nebo se podivejte na nasledujici fotografie od Pietera Dirkxe.

 

Czech Hotels Don’t Attract Foreign Tourists Anymore (Ceske Hotely Jiz Nelakaji Zahranicni Turisty)

20 11 2008

Clanek v CESTINE dole (Kliknete na “Read the rest …”)

Many of you may already know that the Czech Republic is overcrowded by tourists. Our visit to Prague last Christmas definitely confirmed this. All squares and main streets were congested by tourists from around the world. During this year, the number of tourists increased further, but according to Czech statistical offices, the number of nights spent in Czech hotels has decreased, as well as interest in Czech hotels. Could it be due to a bad economic situation in the world?

Read the rest of this entry »