Bohemian Glass No More? (Ceske Sklo Nikdy Vice?)

10 12 2008

Clanek v CESTINE dole (Kliknete na “Read the rest …”)

How many of you have heard that Czech glass is one of the best products in the world? If you answered yes to this question, then we hope you keep some of it in your homes. A recent ruling by a municipal court in Prague declared bankruptcy proceedings on Sklo Bohemia, one of the largest Czech glass companies. There will be no more Bohemian glass produced in the future by this company. The Czech glass industry is now in crisis and Sklo Bohemia is likely just the beginning of a glass production cease. Sklo Bohemia creditors decided that the company will be sold in parts but there is a chance that the company can be bought by somebody, who could then not only save many jobs in the town, but also the long-known Czech tradition and pride of the country.

 

Sklo Bohemia is part of the glass group Bohemia Crystalex Trading (BCT) that is heavily in debt. Sklo Bohemia has been insolvent for the last two months. It had over 1200 employees, whom received their last paychecks in August 2008. Currently, the company owes about 200 million Czech crowns in wages and 5 billion Czech crowns to other companies. About 500 employees left the company since the production was stopped in October 2008. Similar insolvency situations can be observed in other Czech glass companies.

 

There is a slight chance that the company will be purchased by a local businessman, whose background is in a glass production. Moreover, he used to be an employee of Sklo Bohemia and later he was a business partner of a small glass company close to Svetla nad Sazavou, where the bankrupted company is located. He is not, however, the only investor since he is cooperating with other companies interested in the purchase. The interesting fact is, though, that he has other plans with the company that would not involve the cut glass production that was the main part of the company’s business.

 

The main reasons for the company failure are high energy prices, reduced customer demands and the strong Czech crown exchange rate, and what will happen to Sklo Bohemia is very difficult to presume. Now we have to wait for the next meeting of investors that will be on December 18th. The main investor, Citibank, will probably make the most impact to the future of this company, its employees and the traditional craftsmanship that impressed so many people around the world.

***

[ad#co-2] 

Kolikrát jste slyšeli, že české sklo je jedním z nejlepších produktů ve světě? Pokud jste odpověděli na tuto otázku ano, tak doufáme, že držíte některé z nich doma. Nedávný rozsudek Městského soudu v Praze prohlásil konkurzní řízení na Sklo Bohemia, jedné z největších českých sklářských firem. Sklo vyrobené touto společností tedy nebude v budoucnu k dispozici. Český sklářský průmyslu je nyní v krizi a Sklo Bohemia je pravděpodobně jen počátkem snížení výroby českého skla. Veřitelé firmy Sklo Bohemia se rozhodli, že společnost bude prodána po částech, ale je zde šance, že společnost může být odkoupena od osoby, která by mohla nejen zachránit mnoho pracovních míst ve městě, ale také dlouho známou českou tradici na kterou je země velmi hrdá.

 

Sklo Bohemia je součástí sklářské skupiny Bohemia Crystalex Trading (BCT), která je těžce zadlužená. Sklo Bohemia byla v platební neschopnosti již poslední dva měsíce. Měla více než 1200 zaměstnanců, kteří obdrželi jejich poslední mzdy v srpnu 2008. V současné době firma dluží asi 200 milionů korun na mzdy a 5 miliard korun jiným společnostem. Firmu opustilo přibližně 500 zaměstnanců od zástavy výroby v říjnu 2008. Lze také pozorovat podobné situace s platebními neschopnostmi i v jiných českých sklářských firmách.

 

Existuje malá šance, že společnost bude možno zakoupit v celku místním podnikatelem, který pracoval v oboru výroby skla. Byl nejen kdysi zaměstnancem firmy Sklo Bohemia, ale také působil jako obchodní partner jedné malé sklářské společnosti poblíž Světlé nad Sázavou, kde se nachází ona zbankrotovaná firma. On však není jediným investorem, protože spolupracuje s jinými společnostmi, kteří mají zájem o nákup. Navíc je zajímavostí, že má s firmou jiné plány, které nezahrnují výrobu broušeného skla, která byla hlavní součástí činnosti společnosti.

 

Hlavními důvody krachu společnosti jsou vysoké ceny energie, snížení poptávky zákazníků a silný směnný kurz české koruny; a co se tedy přihodí s firmou Sklo Bohemia je nyní velmi obtížné předpokládat. Musíme tedy počkat na další setkání s investory, které se uskuteční 18. prosince. Rozhodnutí hlavního investora, Citibank, bude zřejmě mít největší dopad na budoucnost této společnosti, její zaměstnance a tradiční řemeslnou práce, která je tak obdivována mnoha lidmi po celém světě.

 

More information (Vice informaci):

Tyden: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/na-sklo-bohemia-soud-na-zadost-veritelu-prohlasil-konkurz_93028.html

CN: http://www.ceskenoviny.cz/tema/index.php?id_seznam=1477

 

Home

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: