Bake Your Own Christmas Decorations (Upecte si Vlastni Vanocni Dekorace)

22 12 2008

Clanek v CESTINE dole (Kliknete na “Read the rest …”)

Czech and Slovak Christmas used to be associated with simple decorations. Every family in a village would use just wooden or paper decorations to decorate their trees. Still, these simple items would make the holidays very festive. This year we decided to follow one of the Czech and Slovak traditions – baking our own decorations from flour and salt. The preparation was very simple and the dough was flexible allowing us to create many objects of different shapes. The dough became very hard once our pieces were dry.

 

We have to admit that our candle holder design was truly original and that we are not sure how the traditional Czech and Slovak centerpiece should look; however, we believe that the more imagination you have the more it will make your Christmas special.

 

Ingredients:
Flour (3 parts)
Salt (1 part)
Water  (1 – 1 and ½ parts)

The only rule is to use three parts of flour and one part of salt and water. For example, you can use 3 cups of all purpose flour, add 1 cup of salt and water each. The dough texture can be fixed any time. If it is too sticky, add a little bit of flour. If it is too dry, add more water.

 

Here are the steps of how to prepare your own candle holder or Christmas tree decorations:

Prepare the dough in a large bowl. Knead it well.

 

1: Create a candle holder base.  You can use a bowl to outline a perfect circle shape. Don’t make bases if you make wreaths.

 

 

 

 

 

2: Prepare top layers of the candle holder. Let your imagination go wild. We used three rolls and placed them on the base starting from the outside.

 

 

 

 

3: Place anything on top of your design (optional). We used stars, leaves, circles and twirls. We used scissors to cut through the leaves and we used toothpicks to make small dimples in the bottom and top rolls. We also made small loops for ribbons on top of the stars.

 

 

 

 

 

 

 

4: Use a small brush to spread egg yolk on top of your piece. Use poppy seeds, or any other seeds, nuts, dry fruits and other decorative items to finish off the piece (optional).

 

If your pieces are small, you can let them air dry for several days. This is a safe solution if your children are preparing their own pieces. Just make sure the place is dry and well ventilated. You can also bake them in the oven. Since our candle holder was quite large and we wanted to finish the project soon, we placed all our items in the oven at 250 oF (120 oC). You can also reduce the temperature if possible. The baking time is also up to you. We had to bake our large piece for three hours last night and two more hours today. It will take another day or two to dry our piece completely.

5: Here is the final piece. We also added ribbons and bells and total price for all three pieces was less than $5 (excluding price for energy).

 

 

 

 

6: Here is the close-up of the center hole for the candle. As you can see, we made it deep enough but also wide enough to use tall candles or small tea candles. You can also use battery-operated tea candles that are now available in many craft stores.
Have fun with your own crafting!

 

 

 

***
[ad#co-2] 

České a slovenské Vánoce byly spojeny s jednoduchou výzdobou. Každá rodina ve vesnici používala pouze dřevěné nebo papírové věci na ozdobení jejich vánočních stromků. I když byly tyto předměty velmi jednoduché, vytvořily slavnostní atmosféru. Letos jsme se rozhodli vytvořit vlastní ozdoby z mouky a soli podle pravých českých a slovenských tradic. Příprava byla velmi jednoduchá a těsto bylo ohebné, což nám umožnilo vytvořit mnoho objektů různých tvarů. Jakmile těsto uschlo, bylo velmi tvrdé.

 

Musíme se přiznat, že náš návrh svícnu byl skutečně originální a že si nejsme jisti, jak by měly vypadat pravé tradiční české a slovenské sváteční ozdoby, nicméně jsme přesvědčeni, že čím více fantazie máte, tím více budou vaše Vánoce speciální.

Přísady:
Mouka (3 díly)
Sůl (1 díl)
Voda (1 – 1 a ½ dílů)

Jediným pravidlem je použití tři části mouky a jednu část soli a také vody. Například, můžete použít 3 hrnečky hladké mouky a poté přidejte 1 hrneček soli a 1 hrneček vody. Struktura těsta může být změněna kdykoliv. Pokud je příliš lepivé, přidejte trochu mouky. Pokud je příliš suché, přidejte více vody.
Zde jsou kroky, k připravené vlastního svícnu nebo ozdob na vánoční stromky (Fotografie jsou umístěny v anglické verzi článku a jsou očíslované):
Připravte těsto ve velké míse. Dobře prohněte.

 
1: Vytvořte si základnu svícnu. Můžete použít misku pro vytvoření dokonalého kruhového tvaru. Nepoužívejte základnu, pokud děláte věnce.

 

2: Připravte horní vrstvy svícnu. Nechte se unést vaší fantazií. My jsme použili tři válečky a umístili je na základnu, počínaje vnějškem.

 
3: Ozdobte svícen dalšími objekty z těsta (nepovinné). My jsme použili hvězdy, lístky, kruhy a spirálky. Na lístky jsme použili nůžky a párátka byla použita na vpichování důlku do válců dole a nahoře. Také jsme do centra hvězd přidali smyčky pro budoucí umístění stužek.

 
4: Rozetřete po celém svícnu žloutek pomocí malého štětce. Přidejte maková semena, nebo jakákoli jiná semínka, ořechy, suché plody a jiné ozdobné předměty (nepovinné).
Pokud jsou vaše kousky malé, můžete je nechat po několik dní ztvrdnout na vzduchu. Pokud vaše děti budou připravovat své vlastní kusy, bude to jednodušší řešení. Jen se ujistěte, že místo je suché a dobře větrané. Můžete také vaše výtvory péct v troubě. Vzhledem k tomu, že náš svícen byl poměrně velký a také, že jsme chtěli dokončit náš projekt co nejdříve, upekli jsme všechny naše ozdoby ve 120 oC (250 oF). Můžete také snížit teplotu, pokud je to možné. Čas nutný k pečení záleží pouze na vás. My jsme museli péct náš velký kousek po tři hodiny minulou noc a dnes ještě další dvě hodiny. Bude to ještě trvat den nebo dva, než bude náš svícen úplně suchý.

 
5: Zde je poslední část postupu. Přidali jsme také stužky a zvonky a celková cena za všechny tři kousky byla méně než 5 U.S. dolarů (nepočítaje energii).

 
6: Zde je fotografie otvoru pro svíčku zblízka. Jak vidíte, udělali jsme jej hluboký pro dlouhou svíčku a také širokou pro malé čajové svíčky. Můžete také použít čajové svíčky na baterie, které jsou nyní k dostání v mnoha kutilských obchodech.

 

Mnoho zábavy s vaší vlastní tvorbou!

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: