Did Little Jesus or Santa Claus Visit Your House? (Prisel k Vam Jezisek a nebo Santa Claus?)

27 12 2008

Author: Lukáš Vrtílek

In today’s global world, it’s difficult to determine the origin of traditions in different countries because they already overlap each other. We can even see it in the Czech Republic and Slovakia. Santa Claus, formerly known in English-speaking countries, is also known there. Some Czechs fear, however, that little Jesus will soon be replaced by the new and popular Santa Claus, which is already visible across the country. Will little Jesus be replaced by a new commercial symbol in a red jacket?

It’s interesting that Czechs like Jesus, because the vast majority of the Czech population is atheist. Santa Claus is still important during Christmas and is popular around older and even younger Czechs. Little Jesus is a cute baby that everyone loves to look at. Some Czechs refuse to receive gifts from a fat guy in a red jacket. They even created the page http://www.anti-santa.cz, which explains why Santa should disappear from the Czech business centers, magazines, newspapers and more, and they called him an “alien.”

 

Each year, the number of protesters is growing. This year, young Czechs in white overalls, representing a snowman, met in Prague to protest against Santa Claus. They promoted a slogan: “Santa Claus and the Czech Republic – this is my home, Santa Claus, remember it.” Other groups of Czechs participated in throwing Santa Claus in the garbage. There is also a site created for petitions to retain little Jesus in the country: http://www.zachrantejeziska.cz. The demonstrators want to remind people that Christmas is intended to celebrate the birth of Christ and not Santa Claus, or Grandfather Frost.

 

How did you celebrate Christmas, then? Do you agree with the arrival of Santa Claus to the Czech Republic?

***

[ad#co-2]

V dnešním globálním světě je to těžké zjistit původ tradic v různých zemích, protože se již prolínají s jinými. Můžeme to i vidět v České Republice a na Slovensku. Santa Claus, původně znám v anglicky-mluvících zemích, je tam také znám. Někteří čeští občané se ale obávají, že Ježíšek bude brzy nahrazen novým a populárním Santou, který je viditelný po celé republice. Bude tedy Ježíšek nahrazen novým obchodním symbolem v červeném kabátě?

 

Je to zajímavé, že Češi mají Ježíška v oblibě, protože velká většina českých obyvatel je nevěřící. Ježíšek je ale stále důležitý v období Vánoc a těší se oblibě starších i mladších Čechů. Ježíšek je roztomilé dítě, které se musí líbit každému. Někteří Češi odmítají dostávat dárky od tlouštíčka v červeném kabátu. Dokonce vznikla i stránka http://www.anti-santa.cz/, která vysvětluje, proč by Santa měl zmizet z českých obchodních center, časopisů, novin a podobně a nazývají ho „vetřelcem.”

 

Každý rok se počet protestantů rozrůstá. Tento rok se v Praze sešlo několik mladých protestantů v bílých kombinézách představující sněhuláky. Vyhlašovali slogan: “Ježíšek a Čechy – to je domov můj, to si, Santa Clausi, to si pamatuj!”. Jiné skupiny Čechů se zúčastnily vynášení Santy Clause do popelnice. Také vznikla stránka s peticí pro zachránění Ježíška: http://www.zachrantejeziska.cz. Demonstranti chtějí lidem připomenout, že Vánoce vznikly pro oslavu Kristova narození a ne Santy Clause, a nebo Dědy Mráze.

 

Jak jste tedy oslavili Vánoce vy? Souhlasíte s příchodem Santy Clause do České republiky?

 

Sources (Zdroje):
Anti Santa
Magazin České Noviny

 

***

HOME

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: