New Year’s Fireworks in Prague (Novorocni Ohnostroj v Praze)

1 01 2009

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

New Year’s fireworks in Prague were in a theme of the number nine this time. Fireworks, named Nine Images, lasted exactly 999 seconds in a form of nine countries from four continents: France, Italy, Japan, South Africa, Canada, Mexico, Germany, Spain and Portugal. The whole program consisted of a 19-seconds-long prelude, nine images – each 99 seconds long, and an 89-second-long finale representing the Czech Republic to remind everybody that the Czech Republic is taking over the Presidency of the European Union.

Would you like to witness this solemn show? CLICK HERE to view the video.

***

[ad#co-2] 

Novoroční ohňostroj v Praze byl tentokrát ve znamení devítek. Ohňostroj pod jmémem Devět obrazů trval přesně 999 sekund a měl podobu devíti zemí čtyř kontinentů: Francie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Mexiko, Německo, Španělsko a Portugalsko. Celý program byl složen z 19-sekundového preludia, devíti obrazů – každý byl 99 sekund dlouhý a 89-sekundového finále v českém duchu, připomínající, že Česká republika převzala předsednictví Evropské unie.

 

Chcete být svědky této slavnostní show? KLIKNĚTE ZDE pro shlédněte videozáznamu.

 

Sources (Zdroje):
Novinky.cz
Pragueout.cz
 

***
HOME

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: