Slovaks Are Saying Goodbye to Their Currency (Slováci Se Loučí s Jejich Měnou)

3 01 2009

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

Euros (www.moneymatterstome.co.uk)

The year 2009 is not only very significant for the Czech Republic but also for Slovakia. The Czech government took over the EU presidency for the next six months, while Slovakia became the 16th member of the euro zone. Both of the countries separately joined the European Union in 2004. Slovaks are proud for the switch to the euro currency and see this change as a source of their pride and future economic growth. When will Czechs switch to euro currency then?

The Czech leadership will be tested for the next six months as it assumes the European Union presidency. The country will face lots of important issues such as the worst economic meltdown in Europe, a dispute with Russia, and the ratification of the Lisbon Treaty.

Slovaks were allowed to shift to euro since the country was able to keep inflation within the euro benchmark. The economic growth was also high enough reaching almost 15% percent in the fourth quarter of 2008.

Many Slovaks are proud for the switch to euro and hope it will bring economic growth for the country within the union. People will be able to use Slovak crowns until January 16. The National Bank of Slovakia will continue exchanging Slovak crowns for Euros after the 16-day deadline. All banks will automatically convert the old currency to the new one and old Slovak banknotes will be then destroyed.

Slovakia outran other east European nations, such as the Czech Republic, Poland and Hungary. It is not the first time Slovakia was ahead of the Czech Republic (see our article about the Visa Waiver Program). So when will Czechs join the same path of their currency switchover? It will probably take some time due to the present financial crisis in Europe.

***

[ad#co-2] 

Slovak crowns (www.financninoviny.c)

Rok 2009 je velmi významný nejen pro Českou republiku, ale také pro Slovensko. Česká vláda převzala předsednictví EU na příštích šest měsíců, zatímco Slovensko se stalo 16. členem Eurozóny. Obě země samostatně vstoupili do Evropské unie v roce 2004. Slováci jsou hrdí na přechod na euro měnu a vidí tuto změnu jako zdroj jejich hrdosti a budoucího ekonomického růstu. Kdy tedy Češi přestoupí na euro měnu?

České vláda bude otestována příštích šest měsíců, protože převzala předsednictví Evropské unie. Země bude čelit mnoha důležitým a sporným otázkám – nejhorší hospodářské zhroucení v Evropě, spor s Ruskem a ratifikace Lisabonské smlouvy.

Slovákům bylo umožněno, aby přešli na euro, protože země byla schopna udržet inflaci v euro měřítku. Hospodářský růst byl také dostatečně vysoký a dosáhla téměř 15% procent ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008.

Mnozí Slováci jsou hrdí na přechod na euro a doufají, že přinese ekonomický růst zemi v rámci Evropské unie. Lidé budou moci používat slovenskou korunu do 16. ledna. Slovenská Národní Banka bude pokračovat ve výměně slovenské koruny za euro po vypršení této 16-denní lhůty. Všechny banky budou automaticky převádět starou měnu za novou a staré slovenské bankovky budou zlikvidovány.

Slovensko předběhlo ostatní východoevropské národy, jako je Česká republika, Polsko a Maďarsko. Není to poprvé, co Slovensko předběhlo Českou republikou (čtěte náš článek bezvízovém styku s USA). Kdy tedy Češi přejdou na novou evropskou měnu? Bude to patrně trvat nějakou dobu vzhledem k současné finanční krizi v Evropě.
Sources (Zdroje):
BBC News
Business Times
iHNed

***
HOME

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: