New Czech TV Station Started Today (Nová Česká Televizní Stanice Dnes Spustila Vysílání)

11 01 2009

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

It is probably shocking for many Americans and other foreigners that the Czech Republic has so few TV channels. During communism, Czechs could only watch two channels that were ran by the communist Czech TV. Of course, there was no cable or satellite TV. The first TV after the velvet revolution was Nova TV that was later followed by Prima TV. Before today, the Czechs could watch channels by the companies named above. Today, however, a new television company has started their broadcast – TV Barrandov. It is a private television company that received a proper license for digital TV broadcast.

 

(www.digizone.cz)

What can we expect from this new company? The company states that their target audience is the age of around 30 that they call Husak’s Children. TV Nova targets people from 15 – 54 years of age, thus the content could be a little different between these two stations. TV Barrandov also does not want to broadcast lots of soap-opera-like TV series but wants to bring back the original comedy series. They also plan to bring detective shows and interesting documentaries. The new shows that this TV stations has prepared so far are: Cyranuv ostrov, Talkshow Jana Saudka, Politicka strelnice, Profilm, Profesionalove, KokoTV, KnorTime, and more.

The first day of broadcast was planned for today January, 11th, which in European format looks like 11. 1. 2009. It won’t surprise you that the first show started exactly at 11:01 AM. The first night they prepared an entertainment show with many Czech but also some Slovak celebrities like Lucie Bila, Simona Krainova, Katerina Neumannova, Pavel Vitek, Josef Vojtek, Jan Hrebejk, Milos Forman, Iva Janzurova, Zlata Adamovska, Jiri Bartoska, Jiri Menzel, Dusan Klein, David Kostelecky, Ales Valenta, Slovak band No Name, and others.

Cyranuv Ostrov (www.barrandov.tv)

The company does not have ambicious plans for the first three years and looks for only 3% of the total Czech audience this year. On the other hand, it expects about 10-15% ratings in four years. Only time will tell how well the television will do and how much it will distinguish itself from other existing televisions. Maybe they will be different, because the management stated that 40% of their shows will be produced by TV Barrandov itself. The station will be broadcasting every day from 7 AM till 1 AM.

The television is run by Barrandov Television Studio stock company, where Moravia Steel Company holds the majority of stocks. The TV can be tuned through satellites (Skylink, Digital, UPC Direct), DVB-T, cable TV or IPTV. More information about the company, television and shows can be found at their website http://www.barrandov.tv. At the end of the article you can find their short enticing videos that the station started to broadcast before their original launch.

***

[ad#co-2]

Barrandov Building (www.digizone.cz)

Pro mnoho Američanů je zřejmě šokující, že Česká republika má tak málo televizních kanálů. Během komunismu se Češi jen dívali na dva kanály od komunistické České televize. Samozřejmě, že neexistovaly kabelové nebo satelitní televize. První TV po Sametové revoluci byla TV Nova, která byla později následována Primou. Ještě včera Češi mohli sledovat program od společností výše jmenovaných. Dnes však nová televizní společnost začala své vysílání – jménem TV Barrandov. Jedná se o soukromou televizní společnost, která obdržela řádnou licenci pro digitální TV vysílání.

Co můžeme očekávat od této nové společnosti? Televize uvádí, že jejich cílová skupina je ve věku kolem 30 let, kterou pojmenovali Husákovy děti. Cílená věková skupina TV Nova je od 15 do 54 let, což znamená, že televize Barrandov by mohla být trochu odlišná od Novy. TV Barrandov také nechce vysílat hodně televizních seriálu typu mýdlových oper, ale chce přivést zpět původní komediání seriály. Také plánují uvést detektivní pořady a zajímavé dokumentární filmy. Nové pořady, které byly zatím připraveny, zahrnují: Cyranův ostrov, Talkshow Jana Saudka, Politická střelnice, Profilm, Profesionalové, KokoTV, KnorTime a další.

Jan Saudek (www.barrandov.cz)

První vysílání bylo plánováno na dnešek 11. 1. 2009. Nebude proto překvapující, že první show začalo přesně v 11:01. První noc nová stanice připravila zábavní show s mnoha českými, ale i některými slovenskými celebritami, jako jsou Lucie Bílá, Simona Krainova, Kateřina Neumannová, Pavel Vítek, Josef Vojtek, Jan Hřebejk, Miloš Forman, Iva Janzurová, Zlata Adamovská, Jiří Bartoška, Jiří Menzel, Dušan Klein, David Kostelecký, Aleš Valenta, slovenská skupina No Name a další.

Společnost nemá ambiciózní plány pro první tři roky a doufá pouze ve 3 procenta celkového českého publika na tento rok. Na druhé straně očekává přibližně 10-15% sledovanosti za čtyři roky. Pouze čas ukáže, jak se bude televizi dařit a jak se bude odlišovat od ostatních stávajících stanic. Možná přeci bude jiná, protože řízení televize uvedlo, že 40% programů bude z jejich vlastní produkce. Stanice bude vysílat každý den od 7 hodin ráno do 1 hodiny ráno.

1st Night Gala (www.barrandov.cz)

Televize je řízena akciovou společností Barrandov Televizní Studio, kde Moravia Steel společnost vlastní většinu akcií. Televizi je možno naladit prostřednictvím satelitů (Skylink, Digital, UPC Direct), DVB-T, cable TV or IPTV.  Více informací o společnosti, televizi a programech lze nalézt na jejích webových stránkách http://www.barrandov.tv. Na konci článku také najdete jejich krátké lákavé videa, které stanice začala vysílat před jejich prvním spuštění.

 

 

 

Link to video (Odkaz na video): http://www.youtube.com/watch?v=A26anPoFQxM

Link to video (Odkaz na video): http://www.youtube.com/watch?v=WN0btIwhBZk

Link to video (Odkaz na video): http://www.youtube.com/watch?v=zPIvFvG0OW8 

Sources (Zdroje):
Digizone.cz
Novinky.cz
iDnes.cz

***
HOME

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: