Czech and Slovak ATMs Celebrate 20 Years! (České a Slovenské Bankomaty Slaví 20 Let!)

15 01 2009

Článek v ČEŠTINĚ dole (Klikněte na “Read the rest …”)

atm (www.wwatm.com)

Today, it has been exactly 20 years since the first ATM was installed in Prague at Wenceslas Square. It was not an on-line machine, as you know nowadays and was originally only available to employees of the Czech State Savings Bank. Later on, other, more sophisticated ATMs appeared and were available to the public, but even today Czech and Slovak ATMs have room to grow.

What does the ATM acronym really mean? It stands for Automated Teller Machine thus when ATMs are used for withdrawals or deposits of cash, no human intervention is needed. Moreover, you can use the service any time of the day or week. In the beginning, Czech and Slovak ATMs, were not that sophisticated as in other countries at that time but they somewhat evolved more than in other countries.

The first ATM was invented in the USA by a Turkish man named Luther George Simjian. He also convinced one American bank to pilot this new system, but the project was halted after six months. The first working ATM was actually used in the United Kingdom in 1967. The British inventor, John Stepherd-Barron, and his team developed a safety protection that utilized a PIN. The machine did not use magnetic cards but one-time vouchers and you could only withdraw one amount – 10 £. The first online ATMs were then made in the USA and were used in 1969.


Did you know?
The first Czech Savings Bank started its business in 1825 and it was operated one month in Czech and one month in the German language. It was the only private bank of its kind for 50 years. In 1952, all private banks were taken over by the government. In 1967 all Czechoslovak state-owned banks were united into one organization but in 1968 they were separated into Czech and Slovak entities. The Czech Savings Bank became a stock company in 1992. Today, ninety-eight percent of stocks are owned by Austrian company Erste Bank Sparkassen.


 
The first Czechoslovak ATM was only available in Prague, did not use cards with magnetic strips, and was only connected to the Czech Savings Bank. People had to use their account number to access this one and only machine. It was only available for withdrawals, thus, other functions like statements, cash or check deposits did not exist. The first on-line ATMs did not start until 1992. In fact, Czech banking systems never utilized checks as in the USA and so far the county just started using ATMs for cash deposits.

You may say, Czech and also Slovak banking machines are outdated but the opposite is true. ATMs in the USA are mostly used for deposits, withdrawals or purchases of stamps. Czech and Slovak banks have other interesting options. If you visit Prague, you will be surprised that you can use them to buy credits for your cell phones; you can pay merchant invoices, or find out if you are eligible for a loan. In the future, you will probably be able to pay your utility bills, taxes, fines, movie or theatre tickets, stamps, or public transportation tickets.

Americans can do all these things online and maybe don’t see it as a plus. Even though American ATMs have the same capabilities, they are not widely used for these purposes. We believe, however, that these options would ease people’s lives during travel at home and also abroad. Right now, you can be sure that you will use Czech and Slovak ATMs more often since many local businesses still accept cash only.

***
[ad#co-2]
 

ATM (www.delhinybank.com)

Dnes je to přesně 20 let kdy byl první bankomat nainstalováno v Praze na Václavském náměstí. Tento systém nebyl on-line, jak ho znáte dnes, a byl původně k dispozici pouze pro zaměstnance České státní spořitelny. Později, se objevily jiné a důmyslnější bankomaty, které byly přístupné pro veřejnosti, ale i ty dnešní české a slovenské bankomaty mají prostor pro svůj růst.

Co opravdu znamená zkratka ATM? ATM je Automated Teller Machine, což znamená, že nepotřebujete lidský zásah pro vaše výběry a vklady hotovosti. Navíc můžete využít těchto služeb kdykoliv během dne nebo týdne. Na začátku, České a Slovenské bankomaty, nefungovaly tak jako ty v ostatních zemích ve stejné době, ale zase se v něčem vyvinuly o něco více.

První bankomat byl vynalezen v USA tureckým občanem jménem Luther George Simjian. Také přesvědčil jednu americkou banka ke spuštění tohoto nového systému, ale projekt byl zastaven po šesti měsících. První funkční ATM byl použit ve Velké Británii roce 1967. Britský vynálezce, John Stepherd-Barron, a jeho tým vyvinuli bezpečnostní ochranný systém, kterž používal PIN. Stroj nepoužíval magnetické karty, ale jednorázové poukázky a mohli jste si pouze vybrat jednu částku – 10 liber. První on-line bankomat byl posléze vyroben v USA a použit v roce 1969.


Věděli jste?
První Česká spořitelna začala svou obchodní činnost v roce 1825 a byla provozována jeden měsíc v češtině a jeden měsíc v německém jazyce. Byla to jediná soukromá banka svého druhu přes 50 let. V roce 1952 byly všechny soukromé banky převzaty vládou. V roce 1967 se všechny československé banky ve státním vlastnictví spojily do jedné organizace, ale v roce 1968 byly rozděleny do českých a slovenských oddělených subjektů. Česká spořitelna se stala akciovou společností v roce 1992. Dnes je devadesát osm procent akcií ve vlastnictví rakouské společnosti Erste Bank Sparkassen.


 
První československá ATM byla k dispozici pouze v Praze, nevyužila karty s magnetickými páskami a byla pouze připojena do České spořitelny. Lidé museli použít  čísla svých účtů pro přístup k tomuto jedinému stroji. Byl k dispozici pouze pro výběry, tedy další funkce, jako jsou vklady hotovostí nebo informace o účtu neexistovaly. První on-line bankomaty začaly až v roce 1992. České bankovní systémy také nikdy nevyužily šeky, tak jako v USA, a teprve nyní existují bankomaty pro hotovostní vklady.

Můžete říct, že české i slovenské bankovní automaty jsou zastaralé, ale opak je pravdou. Bankomaty v USA se hlavně používají pro vklady, výběry nebo nákup poštovních známek. České a slovenské bankomaty mají další zajímavé možnosti. Při návštěvě Prahy budete překvapeni, že si můžete zakoupit kredity pro vaše mobilní telefony, můžete zaplatit faktury, nebo si zjistit, zda máte nárok na úvěr. V budoucnu budete mít pravděpodobně možnost zaplatit vaše účty za elektřinu, plyn a podobně, vaše daně, pokuty, vstupenky do kina nebo divadla, poštovní známky, nebo lístky do městské hromadné dopravy.

Američané mohou dělat všechny tyto věci online a možná nevidí tyto funkce jako plus. I když americké bankomaty mají stejné schopnosti, nejsou běžně používany pro tyto účely. Věříme však, že tyto možnosti by usnadnily životy mnoha lidem na cestách doma i v zahraničí. Také si můžete být jisti, že budete používat české a slovenské bankomaty častěji, protože mnoho místních firem stále přijímá pouze hotovost.

 

Sources (Zdroje):
CzechFolks
CT24
Financni Noviny
iDnes

*** 
HOME

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: